Články

Temporalita v diele Pravidla směšného chování

0 hlasov

Emil Hakl je pseudonymom Jana Beneše, ktorý sa narodil v roku 1958 v Prahe. Je významným dejateľom na českej literárnej scéne. Pracoval ako redaktor v najrôznejších literárnych časopisoch, napr : literárny dvojtýždenník Tvar, Instinkt, Literární noviny, Aluze, Salon, Hospodářské noviny a Týden.

kloaka 1/2011

3 hlasy

kloaka 1/2011 | titulka

V týchto dňoch vyšlo nové číslo magazínu Kloaka zameraného na experimentálnu a nekonvenčnú tvorbu.

kloaka 3/2010

5 hlasov

kloaka 3/2010 | titulka

V týchto dňoch vyšlo nové číslo magazínu Kloaka zameraného na experimentálnu a nekonvenčnú tvorbu. V treťom čísle nájdete:

Plagiátor Ivan Kolenič ?

2 hlasy

Zdar

 

už dlhšie myslím na to, čo som našiel v jeden dosť zlej poéme Ivana Koleniča zo zbierky siedmych poém od siedmych autorov "Aperitív na modrej planéte". V jeho texte "A volali ho Bird" na strane 143 sa nachádza dvojveršie ktoré vybočuje z trapnosti celej básne.

 

"...ozve krásna absolútne nerentabilná hudba -

dejstvo bez ohľadu na výšky honorárov"

 

kloaka 1 - 2/2010

9 hlasov

kloaka 1 - 2/2010 | titulka

Vyšlo prvé číslo magazínu Kloaka zameraného na experimentálnu a nekonvenčnú tvorbu.

poézia v priestore

0 hlasov

vertical constructions

0 hlasov

Romboid č. 8/2009

0 hlasov

Stručné hodnotenie nového čísla časopisu Romboid na vybraných textoch

Základné aspekty literárnej tvorby na internete

4 hlasy

ide o trochu pozmenenú verziu jednej mojej seminárnej práce a jej publikovanie je motivované blížiacim sa Borisovým vystúpením v Poľsku

Literatúra na internete

1 hlas

Internet je médium, ktoré nielen, že nemožno ignorovať v akejkoľvek oblasti ľudskej činnosti, ale práve naopak. Bolo by trestuhodné obchádzať ho, pretože poskytuje v priam neuveriteľnej miere podstatne zjednodušený prístup k informáciám a zdieľanie myšlienok a poznatkov ľudí medzi sebou.

poézia v pohybe

0 hlasov

 

Zebra Poetry film festival je súčasťou najväčšieho európskeho festivalu v Európe Literaturwerkstatt Berlin. Je to festival zameraný iba na poéziu. Nasledujúce veci, sú minuloročnými víťazmi  súťaže, ktorú hodnotia dve medzinárodné poroty. A myslím, že nezaškodí predstaviť si občas niečo aj z tohoto zaujímavého spôsob využitia poézie. Možno – dúfam, sa niekto tomu bude venovať profesionálnejšie raz aj na Slovensku.

 

Všetky víťazné dielka nájdete tu – pre nemčiny zdatných (sú tam mená režisérov aj poetov):

 

Paralelní světy paradigmat

2 hlasy

„To, že všechno je jinak, neznamená ještě, že se něco změnilo.“ (Jerry)

 

Pojem paradigma pochází z řeckého parádeigma = vzor, příklad, model. Původně znamenal gramatický vzor, podle něhož byly řešeny analogické případy (v lingvistice se dodnes používá v tomto významu).

Nicméně mnohem více tento pojem proslavila kniha fyzika Thomase Samuela Kuhna: Struktura vědeckých revolucí (1962).

Rozhovor s Jaroslavom Šrankom o literatúre a Pánovi Tragáčikovi

4 hlasy

rozhovor s literárnym kritikom Jaroslavom Šrankom, ktorý už dávnejšie vyšiel v školskom časopise (Pro Bono č.3/2005)

Syndikovať obsah