Recenzia

Zapálili sme onen svet

0 hlasov

Najväčším znechutením na knihe bolo jednoznačne to, že sa hlavná postava na konci príbehu tiež rituálne nedokaličila.

Úcta k tradíciám, zodpovednosť za budúcnosť

0 hlasov

Dokumenty o činnosti pravicovo-oportunistických, antisocialistických a kontrarevolučných síl v ČSSR v rokoch 1968 – 1969

11. 04. – 28. 04. 2013 v Galérii Jána Koniarka v Trnave

 

Tibor Mikuš: ARTefakTTSK (Galéria Jána Koniarka v Trnave, 3. 1. 2013 – 31. 12. 2013)

1 hlas

Galéria Jána Koniarka v Trnave opäť ožije nekonvenčným umením. V súčasnosti sa dokončujú prípravy na najnovšom projekte galérie. Je všeobecne známe, že galéria už dlhodobejšie stagnuje. Z galérie takmer vymizli návštevníci a hovorí sa o problémoch so zostavením výstavného plánu na budúci rok.

Anonym: Bez názvu alebo Pocta Johnovi Cageovi (Trnava - železničná stanica, 10. 10. 2012)

1 hlas

Neznámy umelec sa rozhodol zvukovou intervenciou ozvláštniť priestor železničnej stanice v Trnave. Z reproduktorov v hlavnej hale i na nástupiskách sa v prestávkach (priestoroch) medzi hláseniami (o meškaní, príchode či odchode vlakov) rinuli ťažko identifikovateľné zvuky. Pravdepodobne išlo o krátku nahrávku alebo jeden úsek z nahrávky, prípadne to mohol byť úryvok zo skladby tohto anonymného autora. S určitosťou ale možno povedať, že išlo o akúsi zvukovú slučku.

Syndikovať obsah