Členovia dotačných komisií ministerstva kultúry, odstúpte