CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 7 rokov 39 týždňov
sviatočné manuály1pred 9 rokov 20 týždňov
reportáž (portrét)1pred 9 rokov 30 týždňov
krajinná. e-post o1pred 9 rokov 30 týždňov
magyarországi1pred 9 rokov 36 týždňov
Triolet (Paliália)1pred 10 rokov 3 týždne
džungľa1pred 10 rokov 3 týždne
POPtext1pred 10 rokov 28 týždňov
vo vete použite nasledovné:1pred 10 rokov 28 týždňov
Kloaka v Hopkirku1pred 10 rokov 35 týždňov
Siete 20111pred 10 rokov 35 týždňov
Novšia dráma1pred 10 rokov 39 týždňov
Čo jebá seň1pred 10 rokov 45 týždňov
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 11 rokov 1 týždeň
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 11 rokov 5 týždňov
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 11 rokov 13 týždňov
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 11 rokov 33 týždne
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 11 rokov 34 týždne
Sníšek'1pred 11 rokov 46 týždňov
Program dekomunikácie1pred 11 rokov 48 týždňov
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 11 rokov 51 týždeň
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 11 rokov 51 týždeň
lat. Crex Crex1pred 11 rokov 51 týždeň
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 12 rokov 1 týždeň
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 12 rokov 1 týždeň