Václav Magid: Zrušení nebo uskutečnění? Posmrtný život situacionistických strategií