Slovenská literatúra po roku 1989 - Ivana Taranenková