dejiny axióm (s citom)

0 hlasov


A.
autor radostného očarenia autor radostného očarenia
                                           autor radostného očarenia


      B.

      autor mnohovýznamového svoju senzualistickú
obraznosť zjavne opieral.
o metaforiku v rokoch pokračoval v rozvíjaní mnohovýznamového
poetiky povyšujúcej všedné motívy na nositeľov
najvyššieho mnohovýznamového básnického posolstva
komunikatívneho mnohovýznamového tvaru ústrednou
témou jeho ľubozvučných veršov je na prvý pohľad láska no
v jej spektre sa z vysoka
s naliehavosťou mnohovýznamového
bez prílišného mnohovýznamového
pátosu v gnómickej forme ironickom ozvláštnení a v
ustavične obnovovanom
osvetlení mnohovýznamového premietajú
všeobecné problémy ľudstva aktuálne
existenciálne úú z kosti i neriešiteľné
konflikty medzi ľudským indivíduom
a spoločnosťou. z tohto mnohovýznamového hľadiska sú básne [...]

 

      C.
všetky vyhradené. nijaká časť nesmie byť.
reprodukovaná. uchovávaná v rešeršných systémoch významovo
prenášaná akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického mecha
nického fotografického či iného alebo zalamovaná do veršov a
vydávaná za experimentálnu poéziu bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora respektíve autora.

 

 

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.