Rady pre písanie

formáty vstupu:
 • Filtered HTML:
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p>

   Tento web povoľuje HTML obsah. Možno vás desí učenie sa HTML, ale naučiť sa používať niekoľko málo najzákladnejších HTML "značiek" je veľmi ľahké. Táto tabuľka zobrazuje príklady pre každú značku povolenú na tomto webe.

   Viacej informácií nájdete vo špecifikácii HTML na W3C alebo si nájdite iné stránky, kde je HTML vysvetlené.

   Popis značkyNapíšeteZískate
   Odkazy na iné stránky.<a href="https://membrana.sk">membrána</a>membrána
   Zvýraznené<em>Zvýraznené</em>Zvýraznené
   Tučné<strong>Tučné</strong>Tučné
   Citácia<cite>Citácia</cite>Citácia
   Zobrazenie zdrojového kódu<code>Kód</code>Kód
   Nečíslovaný zoznam - použite <li> na začiatku každej položky zoznamu<ul> <li>Prvá položka</li> <li>Druhá položka</li> </ul>
   • Prvá položka
   • Druhá položka
   Číslovaný zoznam - použite <li> na začiatku každej položky zoznamu<ol> <li>Prvá položka</li> <li>Druhá položka</li> </ol>
   1. Prvá položka
   2. Druhá položka
   Zoznam definície je podobný ostatným HTML zoznamom. <dl> začína zoznam definícii, <dt> začína termín a <dd> začína popis definície.<dl> <dt>Prvý termín</dt> <dd>Prvá definícia</dd> <dt>Druhý termín</dt> <dd>Druhá definícia</dd> </dl>
   Prvý termín
   Prvá definícia
   Druhý termín
   Druhá definícia
   Implicitne sa odstavce pridávajú automaticky, takže touto značkou pridáte ďalší.<p>Odstavec jedna.</p> <p>Odstavec dva.</p>

   Odstavec jedna.

   Odstavec dva.

   Väčšinu neobvyklých znakov môžete zadávať bez problémov.

   Pokiaľ narazíte na problémy, skúste použiť HTML entity. Napr. zapíšte &amp; pre znak ampersandu &. Kompletný zoznam HTML entít nájdete na stránke entity. Medzi najpoužívanejšie patrí:

   Popis znakuNapíšeteZískate
   Ampersand&amp;&
   Väčší ako&gt;>
   Menší ako&lt;<
   Úvodzovky&quot;"
  • Automaticky sa rozpoznávajú riadky a odstavce. Automaticky sa vložia značky pre zalomenie riadku <br />, začiatok <p> a koniec </p> odstavca. Pokiaľ nie sú odstavce rozpoznané, jednoducho pridajte niekoľko prázdnych riadkov.
 • TinyMCE editor:
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <address> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <ul>
   Allowed Style properties: text-align, text-indent