Formatvorlage Beitrag Workshop Beispiel

2 hlasy

Karel Čapek

Název příspěvku

 

hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text

      hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní

      text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text[1] „citát citát citát citát citát citát citát citát citát“ (Daneš 2004, 55) text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text ‚definice‘

 

delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát delší citát

 

hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text zvýrazněni hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text text

 

 

Nadpis jednotlivého odstavce

 

hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text zvýrazněni hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text

 

 

 

Literatura

 

Chloupek, Jan 1986: Dichotomie, spisovnosti a nespisovnosti, Brno (Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas Philosophica, 264).

Jedlička, Alois 1974: Spisovný jazyk v současné komunikaci, Praha.

Sgall, Petr/Hronek, Jíří 1992: Čeština bez příkras, Praha.

Veselovská, Ludmila 2001a: „Agreement Patterns of Czech Group Nouns and Quantifiers”, in: N. Corver, / H. van Rijemsdijk, Eds., Semi-Lexical Categories. Studies in Generative Grammar. Berlin, 273-320.

Veselovská, Ludmila 2001b: „K analýze českých deverbálních substantiv“, in: Z. Hladká/P. Karlík, Eds., Čeština – univerzália a specifika 3, Brno, 11-28.

Veselovská, Ludmila 2001c: „Od bariér k minimalismu: Některé aspekty poslední vývojové změny chomskyánského modelu jazyka“, Slovo a slovesnost 62, 2001, 274-292.

 

 

shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí v shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí shrnutí

 


[1]        poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka poznámka

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.