Seattle | komentáre

St, 13. 01. 10 - 03:02 ad od mamičky | Seattle

po dvojbodke za intímnymi faktami som očakávala naratívnosť, kus príbehu, alebo aspoň niekoľko pamätateľných intimít - no čítam len rozfláknutý zoznam "vecí" - na záver ne/priama reč ako klinec bez kladiva.

určite by som porozmýšľala o členení textu, s tým množstvom čiarok a obrazov je neprehľadný.

 

 

St, 13. 01. 10 - 02:12 ad v postprodukcii času | Seattle

Hal má pravdu ohľadom zmätenosti a istej "polopatistickosti",
no dovolím si ohradiť sa voči tým jednoduchým slovám - nemám dojem,
že by som použila len základnú slovnú zásobu, že som nepoužila povinné
básnické prostriedky, a aj keby..
nehovoriac o názoroch, ktoré podľa júľš znamenajú chápanie skutočnosti,
mienku, úsudok, presvedčenie: ako také vnukajú nutnosť argumentácie,
aspoň kusu rácia, čo je v prípade tejto (zmätenej) básne mimo rozsah.

Ďakujem osadenstvu za postrehy.