Tvorba

Za vodou

1 hlas

trávnik je sýty, hustý a dlhý

pýtaš sa, načo to je komu dobré

na futbal, hovorím

na to potrebuješ kopačky, to je drahé

päťdesiat korún nie je veľa

hustíš do mňa hlúpe vtipy

preto spolužiačkam s kočíkom stihnem iba zakývať

aj tak by som iba klopil hlavu

a pozoroval z diaľky

spolužiaka v disko úbore

ako rieši niečo s manažérom

pomaly sa šplhám

Nadbásnik

0 hlasov

ráno sa vložiť do čistého chrupu

pri mrdnutí plecom mrdnúť celým telom

všetky hromy a blesky presmerovať do mihnutia obŕv

 

12:45 – 13:15: upriamiť sa na tácňu

ľavé oko pevne ukotvené v zemiakovom pyré

...

0 hlasov


http://postimg.org/image/nz6js767f/

http://postimg.org/image/4l5psieqz/

Mladý pán, a pohlavný styk?

0 hlasov

Nahota je pre mňa chlebom. Každodennou. Prirodzenou. Situačnou.

Spustený na pol žrde. Komusi: k pohlavnému styku ma nedokopeš!

Ktosi. Pokojne: Chlebom? A soľou?

Cestou zarúbanou. Prekárať sa.

Ranná interferencia. Recipročné zabŕdanie.

kužeľ

0 hlasov

som taká ženská, plná zjedených psov, práve vyliahnutých krokodílov, vlasov, nechtov, pazúrov, odumretej kože a pŕs rozotretých po podlahe akýmsi tvorom.

 

včera mnou ten tvor zametal steny, spolu s akordeónom vyliezajúcim z marcely, ktorá nebola marcelou, lež mentálne zaostalou, amorfnou časťou smetiska

 

otváram narúžovanú papuľku ako jeseter

rodím sedem dní, plný košík semišových mandariniek, nezhnitých

 

výchova zbavená afektov

0 hlasov

malý Peťko

docupital v dupačkách za matkou

prebodol ju mandľovými očami

vyčaril úsmev

a spustil:

„Mama“

matka zvlhla od šťastia

ihneď zatúžila po Katke

pozrela na manžela

a spustila:

„Manžel, počul si?“

manžel prehodil nohu cez nohu

a spustil:

„Drahá, veď je to prvoplánové“

Produkcia inovácií

0 hlasov


I je efektívny algoritmus produkujúci inovácie
ak pre každý efektívny obvod S a orákulum K reprezentované efektívnym obvodom
 definujúcim otázky na ktoré vie K odpovedať
 a takým že pomocou K nejde efektívne riešiť celé NP
I efektívne nájde x,y tž text x splňuje (efektívne overiteľné) kritéria y ale
 S používajúc orákulum K žiaden text splňujúci y nenájde

ak teda obvod S efektívne algoritmizuje známe spôsoby produkovania textu
 a NP nejde riešiť efektívnymi obvodmi

Slovník súčasnej slovenskej spirituálnej a reflexívnej lyriky

3 hlasy

Cvrček: hmyz vydávajúci trením krídel zvuky podobné slabike svŕ, cvŕ, zool. Gryllus.

Hladné cvrčky dokážu zničiť úrodu, ale vyhryzú diery aj do oblečenia. Samec samoľúbo cvrliká a „ruší“ nočný pokoj, samička zasa nakladie až 300 vajíčok.

Známy cvrlíkavý zvuk vydávajú iba samce. Otierajú o seba krídla, ktoré zvierajú asi 45° uhol a využívajú pri tom cvrčivý ústroj – na každom krídle je drsná plôška (hrebienok) a stvrdnuté miesto (rebro). Práve vďaka treniu týchto ústrojov samčekovia cvrlíkajú.

Čím je teplota vyššia, tým je cvrčanie rýchlejšie. Niektoré cvrčky sú dokonca také citlivé na teplotu, že sa pri troške skúsenosti dá podľa frekvencie cvrlíkania odhadnúť, aká je vysoká. Funguje to aj naopak – podľa teploty sa dá predpokladať počet zacvrčaní, ktoré samček vydá za minútu.

Úsilie získať priazeň cvrčkov sa objavuje vo veršoch D. Pastirčáka:

 

idem pomaly

aby som sa páčil cvrčkom

 

D. Pastirčák: V

Re: Socialistka // Kontroverzná praktika konečne aj na Slovensku

0 hlasov

V pondelok súložím s P, v utorok by to mal byť Q, ale ten je na služobnej ceste, takže zavolám X. Keď bude musieť zostať doma s manželkou a deťmi, skúsim to s Y.

SPÁVAM S HOVORCAMI ÚRADNÍKMI SPONZORMI, REDAKTORMI, TAXIKÁRMI VETERINÁRMI AUTOMECHANIKMI LEKÁRMI KAMERAMANMI ČAŠNÍKMI ÚČTOVNÍKMI DÍLERMI VÝPALNÍKMI, TRÉNERMI, NUDISTAMI ZO ZLATÝCH PIESKOV BA, POLICAJTAMI,


tak? 

 

Jak tedy spát s vlastní přítelkyní? Je to geniálně jednoduché: úplně stejně jako s jinou ženou. Navíc si ušetříte pracné a nákladné seznamování a svádění, které tak často končí bezvýsledně. Na počátku se dívky, se kterou chodíte, stačí například zeptat: "Máš někoho?" Když odpoví, že má, a to vás, můžete být spokojeni: je to na dobré cestě. Nespěte s ní ovšem hned po prvním rande, abyste nevypadal příliš lacině.

 

 

Kultúrna dialektika

0 hlasov

História Beľajeva, sídliska na juhozápade Moskvy, siaha do 50. rokov minulého storočia. Svoje životy tu doposiaľ prežili necelé tri generácie ľudí. Za toto relatívne krátke obdobie si Beľajevo „vydobylo“ povesť miesta kultúrnych pohybov. Dôvodov je viacero.

obliekanie, znak: 60.

0 hlasov

 

1.
je svojou podstatou erotické
bol od začiatkov definovaný ako výsledok
spojenia a techniky
je dieťaťom stroja a
je plod stroja a
ľudského obrazu
v pozícii zvedavca
voyeura či
fetišistu je zvádzaný vťahovaný
dovnútra premenlivého obrazu hypnotizovaný
svetlom difúzneho množstva
miniaturnych eg
promiskuita detailu a
jeho zmnoženie
je pohyblivým odtlačkom
priťahuje nás

 

Najväčší básnik (hommage à Michal Habaj)

0 hlasov

Prejavom malosti a zakomplexovanosti,
ktorá vykazuje všetky znaky infantility,
nie je zverejniť o sebe tvrdenie,
že by som mohol dorásť do "najväčšieho básnika"

Prejavom malosti a zakomplexovanosti,
ktorá vykazuje všetky znaky infantility,
nie je hystericky atakovať názory
spochybňujúce spojenie "najväčší básnik"

Prejavom malosti a zakomplexovanosti,
ktorá vykazuje všetky znaky infantility,
je tvrdenie, že spojenie "najväčší básnik"
možno používať iba ironicky

...a keď som o deväť mesiacov porodila kuracie prso do výlevky

0 hlasov

hneď potom, čo mi kuracie prso donadávalo do kuriev

som našla v tescu chladené kura a polámala mu nohy

 

prepáč kurča, mám zle poprepájané kábliky

 

nechcela som

Zrádnik komunikácie

1 hlas

Účinky mimiky sú zanedbateľné

Gestá bez nosných informácií

Verbálne/neverbálne prostriedky nezasadzujú údery

Vo finálnej fáze samé zlyhania

praktické využitie potenciálneho gýču

0 hlasov

vykroč

len smelo

využi tú možnosť

drž ju pevne v rukách

nech ti neubzikne pomedzi prsty

prebodni ju

nemaj strach

nerozfŕkne sa

ako hrsť múky vo vetre

je pevne stlačená

začudovanie sa

0 hlasov

 

 

dnes sa začudoval

snáď ako nikdy

 

cestoval vlakom

a prisadla si

 

mala škaredých meter tridsať

 

škaredé staré ruky

škaredú igelitku

 

a predstavte si

vôbec

ale ani trošku nesmrdela

Kvalifikácia

0 hlasov

A: Michal Rehúš publikoval svoje básne v časopise Dotyky
hoci predtým Dotykom vyčítal slabú kvalitu a neprimerané financovanie

 

B: Michal Rehúš žiadal dotáciu z ministerstva kultúry
aj keď prv kritizoval fungovanie dotačného systému

 

C: Michal Rehúš vydal zbierku básní vo vydavateľstve Ars Poetica
napriek tomu že skôr Ars Poeticu napadol za podozrivú vydavateľskú činnosť

 

D: Michal Rehúš prihlásil svoju zbierku do Ceny Ivana Kraska
hoci pôvodne spochybňoval aktivity Literárneho fondu

 

Dané výroky implikujú
že Michal Rehúš je štandardný slovenský spisovateľ

Tri dni v Moskve

1 hlas

Tohtoročné Moskovské bienále súčasného umenia je už piatym v poradí. Trvá jeden mesiac – od 20. septembra do 20. októbra. Nosnú tému bienále organizátori nazvali Viac svetla (Boľše sveta), ktorá ponúka autorom, ale rovnako aj návštevníkom tohto podujatia, otvorené možnosti pre interpretáciu. Kurátor tieto možnosti čiastočne ohraničuje, predchádza tak roztrieštenosti projektu a prispieva k celistvosti. Za jeden z hlavných cieľov si stanovil upriamiť pozornosť na čas a jeho prúdenie v ekonomike, spoločenstve a umení a tiež na priestor, ktorý od času neslobodno oddeľovať.

CHAOS V SYSTÉME !!!

0 hlasov

JE AUTORSKÝ ZÁKON SKUTOČNE FUNKČNÝ ?

 

dňa 8.10. 2013

došlo k výpadku funkčnosti

autorského  zákona na celom

území SR

 

zamyslenie sa, v tomto prípade „autora“ článku:

 

koho by som

koho

kurva koho

koho by som to vykradol

 

pri tejto príležitosti

vám prinášame

ukážky literárnej tvorby

niektorých členov našej redakcie:     

 

Syndikovať obsah