Egon Bondy: Filosofické dílo sv. III. Příběh o příběhu