„Výročizmus“ je dosť zlá vec - Robert B. Pynsent/Zuzana Uličianska