J. Kušnierik: Prečo čítať súčasnú slovenskú literatúru?