Každý ideál sa zamaže, keď sa začne uskutočňovať - Tina Čorná / Vladimír Petrík