Literárny cirkus s rozbitým nosom - Eva Andrejčáková