Prvochodec hľadá odpoveď na otázku o zmysle života.