Naivná predstava Andreja Habláka: premýšľavý človek