Stanislav Rakús dostal hlavnú cenu asociácie spisovateľov