Zdanlivý význam tela, vypustite iheď maringotky! 1.

UžívateľHlasDátum