Sú dni keď šírim okolo atmosféru bez kmitania

UžívateľHlasDátum