mor(ho); // počítačom [de]generovaná poézia

UžívateľHlasDátum
James Juyce109. 03. 11 - 17:49
riso113. 03. 11 - 20:33