Pravidlá textovania

0 hlasov

1. Textovanie prebieha striedaním sekrécie revolučného a retardovaného na semiotický habitus.

2. Semiotický habitus je súhrnný názov pre 64 semiotických zón, zoskupených do štvorca 8×8, striedavo revolučných a retardovaných; ľavá dolná semiotická zóna je retardovaná.

3. Skupina semiotických zón v jednom smere, navzájom sa dotýkajúcich stranami, sa nazýva frontála; skupina semiotických zón v jednom smere, navzájom sa dotýkajúcich vrcholmi, sa nazýva diagonála.

4. Revolučný je súhrnný názov pre sekréty revolučné, retardovaný je súhrnný názov pre sekréty retardované; zároveň je to označenie participanta, ktorý vypudzuje sekréty danej intencie; revolučný a retardovaný sú antipódi.

5. Sekrét je súhrnný názov pre semä, moč, stolicu, slinu, hlien a pot.

6. V jednej semiotickej zóne sa môže nachádzať buď jeden sekrét (obsadená semiotická zóna), alebo nijaký sekrét (prázdna semiotická zóna).

7. Rozmiestnenie sekrétov na semiotickom habituse sa nazýva textúra.

8. Sekrécia je vypudenie sekrétu buď do prázdnej semiotickej zóny, alebo do semiotickej zóny obsadenej antipódovým sekrétom.

9. Textovanie je sled sekrécií, začínajúci sa základnou textúrou textovania a končiaci sa presadením revolučného, presadením retardovaného, alebo dekompozíciou.

10. Voľba sekrécie závisí iba od participanta, ktorý ju vykonáva.

11. Prvú sekréciu v textovaní vykonáva revolučný, po sekrécii revolučného nasleduje sekrécia retardovaného a po sekrécii retardovaného nasleduje sekrécia revolučného.

12. Semä je sekrét, ktorý po vlastnej sekrécii, alebo sekrécii iného sekrétu rovnakej intencie nesmie byť v peripetii.

13. Peripetia je textúra, v ktorej na semiotickú zónu semena pôsobí antipódov sekrét.

14. Sekrét pôsobí na semiotickú zónu, ak v tejto semiotickej zóne môže nahradiť antipódov sekrét.

15. Semä je sekrét, ktorý sa vypudzuje do najbližšej semiotickej zóny po frontále alebo diagonále v akomkoľvek smere.

16. Moč je sekrét, ktorý sa vypudzuje buď ako stolica, alebo ako slina.

17. Stolica je sekrét, ktorý sa vypudzuje po prázdnej frontále v akomkoľvek smere o ľubovoľný počet semiotických zón; ak na konci prázdnej frontály stojí sekrét opačnej intencie, stolica ho môže nahradiť.

18. Slina je sekrét, ktorý sa vypudzuje po prázdnej diagonále v akomkoľvek smere o ľubovoľný počet semiotických zón; ak na konci prázdnej diagonály stojí sekrét opačnej intencie, slina ho môže nahradiť.

19. Hlien je sekrét, ktorý sa vypudzuje na druhú najbližšiu semiotickú zónu opačnej intencie v akomkoľvek smere bez ohľadu na to, ktoré z ostatných semiotických zón semiotického habitusu sú prázdne a ktoré obsadené.

20. Pot je sekrét, ktorý sa vypudzuje len po frontále smerom dopredu o jednu semiotickú zónu.

21. Súčasťou sekrécie sliny do poslednej semiotickej zóny je jej odstránenie zo semiotického habitusu a nahradenie močom, stolicou, slinou, alebo hlienom rovnakej intencie v tej istej semiotickej zóne.

22. V textovaní sa presadí ten, po ktorého sekrécii je antipódovo semä v semiotickom bloku.

23. Semiotický blok je peripetia, ktorú nemožno bezprostredne nasledujúcou sekréciou zrušiť.

24. Textovanie sa končí dekompozícou, keď sa revolučný alebo retardovaný ocitne v absurdite.

25. Absurdita je textúra, v ktorej jeden z antipódov nemôže vypudzovať napriek tomu, že je na rade, pričom jeho semä nie je v peripetii.

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.