Literárne soirée s Ivanom Kadlečíkom a Mariánom Vargom