Cyklus Pamäť literárnej vedy: vedecký seminár pri príležitosti nedožitého životného jubilea PhDr. Oskára Čepana, DrSc.