čítala v čajovniach a knižniciach a doma aj v zahraničí