Kus medeného drôtu môže zabrániť vážnej životnej kríze