CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 6 rokov 27 týždňov
sviatočné manuály1pred 8 rokov 7 týždňov
reportáž (portrét)1pred 8 rokov 18 týždňov
krajinná. e-post o1pred 8 rokov 18 týždňov
magyarországi1pred 8 rokov 24 týždne
Triolet (Paliália)1pred 8 rokov 43 týždne
džungľa1pred 8 rokov 43 týždne
POPtext1pred 9 rokov 16 týždňov
vo vete použite nasledovné:1pred 9 rokov 16 týždňov
Kloaka v Hopkirku1pred 9 rokov 22 týždne
Siete 20111pred 9 rokov 22 týždne
Novšia dráma1pred 9 rokov 27 týždňov
Čo jebá seň1pred 9 rokov 33 týždne
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 9 rokov 42 týždne
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 9 rokov 45 týždňov
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 10 rokov 1 týždeň
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 10 rokov 21 týždeň
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 10 rokov 21 týždeň
Sníšek'1pred 10 rokov 34 týždne
Program dekomunikácie1pred 10 rokov 36 týždňov
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 10 rokov 38 týždňov
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 10 rokov 39 týždňov
lat. Crex Crex1pred 10 rokov 39 týždňov
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 10 rokov 41 týždeň
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 10 rokov 41 týždeň