Jednorázový denník alebo nadpis, ktorý by nemal zostať nepovšimnutý